Jadłospis
Nasza oferta
W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowane i prowadzone są
następujące zajęcia dodatkowe:


NIEODPŁATNE:

1) język angielski
2) rytmika
3) koło plastyczne
4) koło matematyczne
5) koło przyrodniczo - badawcze
6) zajęcia z terapii pedagogicznej

Język angielski odbywa się w następujące dni:

poniedziałek 10:45 - 11:00
wtorek 9:00 - 11:20
piątek 9:00 - 10:30

Rytmika prowadzona jest w następujace dni:

piątek 9:00 - 12:30

Zajęcia z koła plastycznego odbywają się:

poniedziałek 12:45 - 13:30

Zajęcia z koła matematycznego odbywają się:

poniedziałek 12.00-12.45

Zajęcia z koła przyrodniczo - badawczego odbywają się:

poniedziałek 12:00 - 12:45

Zajęcia z terapii pedagogicznej odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy pedagoga, psychologa i logopedy z Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Allegro


PŁATNE PRZEZ RODZICÓW:

1) zumba
2) nauka gry w szachy
3) basen

Zajęcia z zumby odbywają się:

w środy w godzinach 15:30-17:00

Nauka gry w szachy odbywa się:

wtorek 15:40 - 16:10
czwartek 15:40 -16:10

Zajęcia na pływalni przy ul. Włokienniczej odbywają się w następujące dni:

wtorek 12:30 - 13:15
środa 12:30 - 13:15
środa 14:15 - 15:00
czwartek 12:30 - 13:15