Jadłospis

W naszym przedszkolu realizowane są następujące PROJEKTY:
 

Białostocki Program ZABAWY FUNDAMENTALNE dla PRZEDSZKOLI 
       Program Zabawy Fundamentalne skierowany jest do rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym (od drugiego do piątego roku życia).

       Autorami programu Zabawa Fundamentalnych są Colin Rose, Gordon Dryden i Katarzyna Lotkowska zajmujący się przyspieszonym i efektywnym uczeniem.
       Program jest oparty na teoriach inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Podstawą jego powstania były także teorie poznania i nauczania opracowane między innymi przez Lwa Wygotskiego, Marię Montessori, Janusza Korczaka i wielu innych pedagogów, którzy przyczynili się do rozwoju osobowości małego dziecka.
       Głównym zadaniem realizacji programu jest przygotowanie dziecka do korzystania ze swojego potencjału umysłowego w najbardziej optymalny sposób, a tym samym osiągnięcie dojrzałości szkolnej we wszystkich sferach rozwojowych.
       Program Zabawy Fundamentalne dla przedszkoli pozwala na pełne osiąganie przez dziecko wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do dalszej pracy. Tworzy on prawidłowe warunki, aby umysł dziecka otworzył się na wiedzę, aby nauka stała się zabawą, a dzieci cechowały się kreatywnością i pomysłowością.
       Ścisła współpraca pomiędzy domem, a przedszkolem daje duże szanse na harmonijne rozwijanie możliwości dzieci w czterech sferach: poznawczej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej. Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola stanowi integralną i podstawową jednostkę realizacji głównych zadań programu.

Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start
       Aby zadbać o potrzeby edukacyjno-rozwojowe dzieci w Naszym Przedszkolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, został zrealizowany projekt Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start. Umożliwiło to poszerzenie oferty edukacyjno-dydaktycznej przedszkola o dwa stanowiska multimedialne, kącik „Małego Dziennikarza” oraz gabinet do zajęć logopedycznych.
       Zajęcia i zabawy realizowane dzięki nowemu wyposażeniu stały się bardziej atrakcyjne dla dzieci oraz dodatkowo rozwijają ich spostrzegawczość, zdolność do logicznego myślenia, doskonalą zręczność manualną oraz koordynację wzrokowo – ruchową.
       Zajęcia w nowoczesnym gabinecie logopedycznym umożliwiają wczesne diagnozowanie oraz możliwość zniwelowania i korekcji wad wymowy występujących u dzieci we wczesnym okresie życia.