Jadłospis

TERAPIA PEDAGOGICZNA


prowadzona jest w przedszkolu 2 razy w tygodniu po pół godziny.
 
Zajęcia prowadzone są przez panią Jolantę Żamojdę oraz panią Danutę Tymoszewicz

_______________________________________________________________________
 
     Wszyscy rodzice pragną szczęścia swoich dzieci. Chcą, aby były one szczęśliwe nie tylko wówczas, gdy są małe, ale i w przyszłości, gdy dorosną, gdy będą musiały radzić sobie same, samodzielnie rozwiązywać swoje problemy .

Jednym z ważnych elementów szczęścia człowieka jest zaspokojenie jego potrzeb. Jest wiele klasyfikacji potrzeb, ale bardzo czytelną klasyfikację potrzeb psychicznych dzieci w wieku przedszkolnym prezentuje H. Filipczuk w książce „Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży” - W-wa 1980 .

Ważną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym szczególnie sześciolatka jest potrzeba samodzielności, wzrostu, rozwoju, osiągnięć. Jednak nie wszystkim dzieciom osiągnięcie tej potrzeby przychodzi łatwo. Bywają dzieci z wadliwą regulacją napięcia mięśniowego, które zbyt słabo lub za mocno naciskają ołówek czy kredkę. Część dzieci miewa zaburzenia funkcji analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, orientacji przestrzennej czy rozwoju ruchowego, wszystkie te i inne czynniki powodują, że dziecko pomimo chęci, słabo nabywa umiejętności i przyswaja wiadomości .
Szansą na zmianę sytuacji dziecka jest podjęcie terapii.

Terapia pedagogiczna jest całokształtem oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Oddziaływania te mają charakter zajęć korekcyjno – kompensacyjnych , ukierunkowanych z jednej strony – na usprawnienie funkcji – korekcja, z drugiej zaś – na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, tak aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić- kompensacja.

Program jest realizowany raz w tygodniu po pół godziny zegarowej do końca roku szkolnego.

Program opracowany na prośbę rodzica po rozmowie z nim.