Jadłospis

Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowane i prowadzone są
następujące zajęcia dodatkowe:

NIEODPŁATNE:


1) język angielski
2) rytmika
3) koło plastyczne
4) koło matematyczne
5) koło przyrodniczo – badawcze
6) koło językowe
7) koło czytelnicze
8) zajęcia z terapii pedagogicznej
9) religia prawosławna
10) religia katolicka

1) Język angielski odbywa się w następujące dni:

              PS14                                             FILIA

czwartek : 9:40 – 11:30                   czwartek : 9:00 – 9:15
   piątek: 9:50 – 12:00                         piątek : 9:00 – 9:20

2) Rytmika prowadzona jest w następujace dni:

           PS14                                                FILIA

piątek : 10:20 – 13:00                        piątek : 9:00 – 9:50

3) Zajęcia z koła plastycznego odbywają się:

wtorek : 12:00 – 12:45

4) Zajęcia z koła matematycznego odbywają się:

             PS14                                             FILIA

poniedziałek 12.00 - 12.45            poniedziałek 16:00 – 16:45

5) Zajęcia z koła przyrodniczo - badawczego odbywają się:

co drugi poniedziałek : 10:00 – 10:45

6) Zajęcia z koła językowego odbywają się:

co drugi poniedziałek : 10:00 – 10:45

7) Zajęcia z koła czytelniczego odbywają się:

wtorek : 10:30 -11:15

8) Zajęcia z terapii pedagogicznej odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy pedagoga, psychologa i logopedy z Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Allegro

9) Religia prawosławna prowadzona jest:

             PS14                                         FILIA

czwartek : 10:15 – 12:45          poniedziałek : 10:00 – 11:00

10) Religia katolicka prowadzona jest:

             PS14                                          FILIA

środa : 9:00 – 10:00                    środa: 10:30 – 11:30
---------------------------------------------------------------------

PŁATNE PRZEZ RODZICÓW:

1) zumba
2) nauka gry w szachy
3) basen

1) Zajęcia z zumby odbywają się:

            PS14                                         FILIA

środa : 15:30  -16:40                czwartek : 14:20 -14:50

2) Nauka gry w szachy odbywa się:

wtorek : 15:30 - 16:40

3) Basen

Zajęcia na pływalni przy ul. Włokienniczej odbywają się w następujące dni:

PS14

wtorek : 12:30 – 13:15
środa : 12:30 – 13:15
czwartek : 12:30 – 13:15

Zajęcia na pływalni przy ul. Broniewskiego odbywają się w następujące dni:

FILIA

wtorek : 15:30 – 16:00
środa : 16:00 - 16:30