Jadłospis

„Farbą i kredką”

Program koła plastycznego jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Program realizowany jest jako zajęcie dodatkowe poza godzinami realizacji podstawy programowej, 2 razy w miesiącu. Program "Farbą i kredką" dzięki zajęciom plastycznym kształtuje wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą. Sztuki plastyczne umożliwiają dziecku ujawnienie własnych myśli i uczuć. Kontakt ze sztuką rozwija u dziecka ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu, wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również  w odkrywaniu własnego "Ja". Oddziałuje na jego zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia.

Zajęcia z dziećmi prowadzą - Ewa Gniazdowska i Edyta Pankiewicz
zajecia_dodatkowe