Ubrania

Podczas dzisiejszych zajęć dzieci poznały słownictwo związane z ubraniami.

Mogły one "ubrać" postać dziewczynki lub chłopca we wcześniej przygotowane karty z wizerunkami części garderoby.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5