Jadłospis

Terapia pedagogiczna

prowadzona jest w przedszkolu 2 razy w tygodniu po pół godziny.

Zajęcia prowadzone są przez panią Jolantę Żamojdę oraz panią Danutę Tymoszewicz

Wszyscy rodzice pragną szczęścia swoich dzieci. Chcą, aby były one szczęśliwe nie tylko wówczas, gdy są małe, ale i w przyszłości, gdy dorosną, gdy będą musiały radzić sobie same, samodzielnie rozwiązywać swoje problemy .

Jednym z ważnych elementów szczęścia człowieka jest zaspokojenie jego potrzeb. Jest wiele klasyfikacji potrzeb, ale bardzo czytelną klasyfikację potrzeb psychicznych dzieci w wieku przedszkolnym prezentuje H. Filipczuk w książce „Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży” - W-wa 1980 .

Ważną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym szczególnie sześciolatka jest potrzeba samodzielności, wzrostu, rozwoju, osiągnięć. Jednak nie wszystkim dzieciom osiągnięcie tej potrzeby przychodzi łatwo. Bywają dzieci z wadliwą regulacją napięcia mięśniowego, które zbyt słabo lub za mocno naciskają ołówek czy kredkę. Część dzieci miewa zaburzenia funkcji analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, orientacji przestrzennej czy rozwoju ruchowego, wszystkie te i inne czynniki powodują, że dziecko pomimo chęci, słabo nabywa umiejętności i przyswaja wiadomości .
Szansą na zmianę sytuacji dziecka jest podjęcie terapii.

Terapia pedagogiczna jest całokształtem oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Oddziaływania te mają charakter zajęć korekcyjno – kompensacyjnych , ukierunkowanych z jednej strony – na usprawnienie funkcji – korekcja, z drugiej zaś – na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, tak aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić- kompensacja.

Program jest realizowany raz w tygodniu po pół godziny zegarowej do końca roku szkolnego.

Program opracowany na prośbę rodzica po rozmowie z nim.
zajecia_dodatkowe