"Mamy prawo do ..."


„Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”       Janusz Korczak

 

W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, 

zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

„Mamy prawo do …”

Organizator konkursu:
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku.

 

Cele konkursu:

  • kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej,
  • propagowanie różnych technik plastycznych,
  • doskonalenie warsztatu plastycznego,
  • prezentacja możliwości twórczych dzieci.

 

Warunki konkursu

  • Celem konkursu „Mamy prawo do …” jest: rozpowszechnienie znajomości praw człowieka oraz ich poszanowania w życiu codziennym, rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności uczniów,  uwrażliwianie na piękno sztuki.
  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 dowolną techniką, której tematem przewodnim będzie ukazanie wybranego prawa człowieka we współczesnym świecie.
  • Do konkursu dopuszczone zostaną tylko prace samodzielne.
  • Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do dnia 16. 12. 2022 roku do sali grupy III. Prace należy z tyłu podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz grupę.
  • Wyłonienie laureatów nastąpi 20 grudnia 2022 roku w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W konkursie nagrodzone zostaną prace wybrane przez komisję konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej przedszkola oraz w szatni.

 

Opiekunowie konkursu:

mgr Ewelina Kurgan

mgr Justyna Wesołowska