REKRUTACJA 2023/2024

UWAGA RODZICE DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

Informujemy, że rodzice wyrażający chęć kontynuacji edukacji dziecka w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku w roku szkolnym 2023/2024 powinni złożyć stosowne oświadczenie.

Druki dostępne są u Pań w poszczególnych grupach.

Dokument należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2023 r.

Rodzice, którzy nie przewidują kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola, proszeni są o zgłoszenie tego faktu nauczycielkom poszczególnych grup.