PRZERWA WAKACYJNA

Ze względu na realizację zaplanowanej inwestycji i wykonanie prac remontowo-budowlanych rozpoczynających się z dniem 01.07.2023r. i trwających do dnia 31.08.2023r. główny budynek przedszkola będzie całkowicie wyłączony z użytkowania.

W miesiącu lipcu placówka będzie miała do dyspozycji dwie sale mieszczące się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 (filia PS14).

W związku z powyższym dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku zwraca się z uprzejmą prośbą o zapewnienie opieki dzieciom na miesiące wakacyjne i przemyślaną deklarację zapisów dziecka w okresie wakacyjnym.

Zapisów na miesiące wakacyjne proszę dokonać bezpośrednio w sekretariacie przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023r.

W miesiącu sierpniu dyżur pełnić będzie Przedszkole Samorządowe Nr 36 w BiałymstokuSprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1