Uroczyste otwarcie Placu Zabaw

W piątek 6.10.2023r. w naszym Przedszkolu miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw, który poddany był modernizacji. Inwestycja kosztowała 313 tys zł i została sfinansowana z budżetu Miasta Białystok.

W uroczystości wzięli udział:

Prezydent Miasta Białegostoku – dr hab.Tadeusz Truskolaski, Zastępca Prezydenta Rafał Rudnicki, Zastępca Prezydenta Przemysław Tuchliński, Wicekurator Oświaty pani Barbara Buraczewska,  Radni Rady Miasta Białystok Joanna Misiuk i Stefan Nikiciuk oraz przedstawiciele Departamentu Edukacji i Kuratorium Oświaty.

Po krótkim przywitaniu przez panią Dyrektor i wystąpieniu pana Prezydenta oraz zaproszonych gości nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Na zakończenie uroczystości dzieci z grupy V i VI zaprezentowały część artystyczną. Podczas spotkania, najbardziej zasłużonym w realizacji inwestycji, wręczone zostały  statuetki  „Przyjaciel Przedszkola”.

Serdeczne podziękowania kierujemy do tych wszystkich, którzy przyczynili się  do powstania tak pięknego placu zabaw. Nasze dzieci mają bowiem dziś bezpieczne i funkcjonalne  miejsce do zabaw i odpoczynku, które służyć będzie całej naszej społeczności.

Szczególnie dziękujemy  Radnym Rady Miasta Białystok - Joannie Misiuk i Stefanowi Nikiciukowi za zgłoszenie poprawek do budżetu, a Włodarzom Miasta za przychylne ustosunkowanie się do nich, sfinalizowanie inicjatywy i pomoc. Dziękujemy również Dyrekcji i pracownikom Departamentu Inwestycji na czele z panem Przemysławem Tuchlińskim - Zastępcą Prezydenta za nadzór nad przebiegiem inwestycji, liczne rady, wsparcie i realizację.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23