UWAGA WAŻNE

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku informuje, iż profil przedszkola na portalu społecznościowym Facebook padł ofiarą cyberprzestępstwa. Podjęte zostały starania o odzyskanie profilu. W związku z powyższym wszelkie informacje zamieszczane na tym profilu od dnia 8.11.2023 nie wynikają z działań placówki.