ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tematyka tygodniowa:

  1. W przedszkolu.

  2. Oto ja.

  3. Moja droga do przedszkola.

  4. Idzie jesień po lesie.

Piosenka:

Гарох
1. Ох ох ох называюць нас гарох
А чаму? А таму што мы маленькія  (х2)
2. Ах ах ах нават певень крыўдзіць нас
А чаму? А таму што мы маленькія  (х2)
3. Так так так вельмі вы кахайце нас
А чаму? А таму што мы маленькія  (х2)

Haroch

1. Och, och, och nazywajuć nas haroch

A czamu ? A tamu szto my maleńkija   (x2)

2. Ach ach ach nawat piewień kryudzić nas

A czamu ? A tamu szto my maleńkija   (x2)

2. Tak tak tak wielmi wy kachajcie nas

A czamu ? A tamu szto my maleńkija   (x2)

Wiersz:

Яблыкі
На галіне тонкай яблыкі вісяць
І жадае хлопчык як жа іх дастаць.
Выручыў малога вецер палявы
Страсянуў галінку і крыкнуў: Лаві!

Jabłyki

Na halinie tonkaj jabłyki wisiać.

I żadaje chłopczyk jakża ich dastać.

Wyruczyu małoha wiecier paliawy

Strasianuu halinku i kryknuu: Ławi!