ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

Tematyka tygodniowa:

 

1. A deszcz pada i pada...

2. Co powinienem wiedzieć o Polsce.

3. Dbamy o zdrowie.

4. Domowi ulubieńcy.

5. Zwierzęta jesienią.

 

Сонейка - piosenka

 

Я на сонейку ляжу, і на сонейка гляджу

Усё ляжу і ляжу, і на сонейка гляджу (х2)

 

Насарог-рог-рог ідзе, кракадзіл-дзіл па вадзе

Толькі я ўсё ляжу і на сонейка гляджу (x2)

 

Soniejka

Ja na soniejku liażu, i na soniejka hliadżu

Usio liażu i liażu i na soniejka hliadżu (x2)

 

Nasaroh-roh-roh idzie, krakadził-dził pa wadzie

Tolki ja usio liażu i na soniejka hliadżu (x2)

 

Коцік - wiersz

 

Хто у доміку жыве?

І так раненька ўстае?

Малачко са сподка п'е,

любіць пеначкі лізаць,

можа хвосцікам махаць,

лапкай умываецца...

як ён называецца? Коцік!

 

Kocik

Chto u domiku żywie?

I tak ranieńka ustaje?

Małaczko sa spodka pje,

liubić pienaczki lizać,

moża chwościkam machać,

łapkaj umywajecca...

jak jon nazywajecca? Kocik!