Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze- wrzesień

 

Tematyka tygodniowa:    

1. W przedszkolu                                                                                                          2. Oto ja                                                                                                                      3. Moja droga do przedszkola                                                                                        4. Jesień w parku, lesie                                                                                        

 

W tym miesiącu uczymy się:                                                                                                                       Цік - так ходзікі- piosenka                                                                                           

  П'ем гарачую гарбату з мёдам майскім у прыкуску                                                            І мяне бабуля вучыць размаўлаць па беларуску.                                                            Цік - так ходзікі мне чатыры годзікі                                                                                чуб ільняны, светларусы, тата з мамай Беларусы.

  За бабуляй паўтараю: наш куточак, зямля наша                                                                  Белавежа, Бельск Падляшскі, Нарвў, Гайнаўка, Падляшша                                              Цік - так ходзікі мне чатыры годзікі                                                                                чуб ільняны, светларусы, тата з мамай Беларусы.

  Словы родныя люблю я, вершаў ведаю багата                                                                  Гукі мовы беларускай пахнуць верасам і мятай.                                                                Цік - так ходзікі мне чатыры годзікі                                                                                чуб ільняны, светларусы, тата з мамай Беларусы                                                               

Кую, кую ножку                                                                                                                 Дзiнь, дзiнь, дзiнь.                                                                                                                 Кую, кую ножку,                                                                                                                 паедзем ў дарожку,                                                                                                           дарожка крывая,                                                                                                             кабылка сляпая.                                                                                                                     Чук, чук, чук.                                                                                                                           Чук, чук, чук, чукавала,                                                                                                     пад рэшатам начавала,                                                                                                             рэшата рэдзенька                                                                                                             дзiцятка маленька.                                                                                                                 Тра-та-та,                                                                                                                             тра-та-та, тра-та-та                                                                                                             пайшла кошка за ката,                                                                                                             за Ката-Катовiча,                                                                                                                   за Пятра-Пятровiча.                                                                                                                 За катом добра жыць                                                                                                               i не трэба тапак шыць.

 

 

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1