Międzynarodowy Dzień Tolerancji :)

17 listopada maluszki obchodziły ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Hasłem przewodnim zajęć było zdanie „Jesteśmy różni, ale tacy sami – wszyscy jesteśmy przyjaciółmi”. Dzieci wysłuchały baśni J. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko”, która niesie ze sobą uniwersalne przesłanie „Inne nie znaczy brzydkie”. W oparciu o jej treść oraz ilustracje rozmawialiśmy na temat odmienności, pozytywnych i negatywnych postaci oraz uczuć. Na zakończenie zajęć wspólnie wykonaliśmy pracę plastyczną.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6