Dzień Tolerancji

Dnia 16.11.2023r. w naszej grupie obchodziliśmy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji. To właśnie dziś zostały przeprowadzone zajęcia, które miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych w stosunku do innych osób.

Zajęcia rozpoczeliśmy od wysłuchania wiersza Grażyny Gryszkiewicz „Każdy z nas jest inny”. Wiersz stał się inspiracją do rozmowy o naszej różnorodności, a także na temat tolerancji. Po wspólnych zabawach  dzieci wspólnie z wykonały plakat, które przypominają nam o szacunku i wrażliwości wobec innych osób.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2