Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc maj

 

Tematyka tygodniowa: 

1. Moja ojczyzna.

2. Moja miejscowość, mój region.

3. Łąka w maju.

4. Święto rodziców.

5. Niby tacy sami, a jednak inni.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1