ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE MAJ 2023

Tematyka tygodniowa:

1. Mieszkamy w Europie

2. Łąka w maju

3. Nowinki ze świata zwierząt

4. Nasi kochani rodzice

Tego się uczymy:

КАМАРОЧАК

  1. Жыў на свеце камарочак. -2 разы

Камарок, камарок, камарочак. – 2 разы

  1. Паляцеў камар у лясочак. – 2 разы

У лясок, у лясок, у лясочак. – 2 разы

  1. Сеў камарык на дубочак.  -2 разы

На дубок, на дубок, на дубочак. -2 разы

  1. Дуў, дуў вецер вецярочак. -2 разы

Вецярок, вецярок, вецярочак. -2 разы

  1. Паламаў ён кадлубочак. -2 разы

Кадлубок, кадлубок, кадлубочак. -2 разыSprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1