Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc wrzesień 2023r.

Tematyka tygodniowa:

  1. W przedszkolu.
  2. Oto ja.
  3. Moja droga do przedszkola.
  4. Jesień w parku i w lesie.

 

W tym miesiącu uczymy się: 

Восень, восень.

1. Восень, восень, восень, ты да нас прыйшла,

Восень, восень, восень, радасць прынясла.

Залатымi фарбамi ты малюешь свет,

Восень, восень, восень, дзякуем табе.

Парам-пам-пам, парам-пам-пам.

2. Прынясла нам восень поўны лес грыбоў:

Маслякоў, лiciчак i баравiкоў.

На галiнах грушы, яблыкi вiсяць

I румяным вокам ярка зiгацяць.

Парам-пам-пам, парам-пам-пам.

3. Рыжая вавёрка шышачку грызе,

Вожык басаногi сцежачкай iдзе.

На плячах у вожыка яблыкi, грыбы.

Вожык, любiш восень? Праўду нам скажы!

Так, так, люблю. Так, так, люблю.

Парам-пам-пам, парам-пам-пам.

 

Wosień, wosień.

1. Wosień, wosień, wosień, ty da nas pryjszła,

    Wosień, wosień, wosień, radaść pryniasła.

    Załatymi farbami ty malujesz świet,

    Wosień, wosień, wosień, dziakujem tabie.

    Param-pam-pam, param-pam-pam.

2. Pryniasła nam wosień pouny les hrybou:

    Maślakou, lisiczak i barawikou.

    Na halinach hruszy, jabłyki wisiać

    I rumianym bokam jarka zichaciać.

    Param-pam-pam, param-pam-pam.

3. Ryżaja wawiorka szyszaczku hryzie,

    Wożyk basanogi ścieżaczkaj idzie.

    Na placzach u wożyka jabłyki, hryby.

    Wożyk, lubisz wosień? Praudu nam skaży!

    Tak, tak, lublu. Tak, tak, lublu.

    Param-pam-pam, param-pam-pam.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1