Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dziś świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka pod patronatem UNICEF. 20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Tego dnia dzieci i nauczyciele przyszli ubrani na niebiesko lub mieli na sobie jakiś niebieski dodatek. Niebieski to kolor UNICEF symbolizujący jedność z dziećmi na całym świecie. Dzieci miały możliwość porozmawiania o swoich prawach i obowiązkach.
Głównym celem było rozbudzenie u dzieci poczucia, że bez względu na wygląd, kolor skóry czy miejsce zamieszkania wszyscy jesteśmy równi, mamy takie same prawa i każdemu należy się taki sam szacunek. Nadrzędnymi prawami, które dzieci poznały w tym dniu to prawo do zabawy, miłości, szacunku oraz zdobywania wiedzy.
W czasie zajęć wykorzystaliśmy pomoce otrzymane z UNICEF.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5