Bohaterska Rodzina Ulmów z Markowej

 

 W dniu dzisiejszym w naszym przedszkolu na zajęciach poznawaliśmy historię życia i tragicznej śmierci Rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów. Za  pomoc rodzinom narodowości        żydowskiej w czasie wojny przypłacili życiem. Symbolem, który przypomina nam o szacunku, nadziei  i tamtych wojennych czasach jest żonkil.  To też po prezentacji multimedialnej przystąpiliśmy do pracy plastycznej.                                     

"Kto ratuje jedno życie- ratuje cały świat"- cyt. z TalmuduSprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7