W marcu jak w garncu

Pogodę marcową poznajemy, z prezentacji o niej się dowiemy.
Kalendarz pogody na marzec robimy, nieco pogodzie marcowej się przyjrzymy.
Nowe litery poznajemy, przecież czytać pięknie chcemy.
I jeszcze... w artystów się zmieniamy, pracę plastyczne uwielbiamy.


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14