Konkurs plastyczny z religii Święty Gabriel

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy po odbiór nagród dzieci których prace zostały wyróżnione w konkursie plastycznym, a więc:

GABRYS W., JERZY Z, MAJA S.

Rozdanie nagród nastąpi 2 czerwca o godzinie 16.00 w CKP.

GRATULUJEMY!