Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze - wrzesień

Tematy tygodnia:

1. W przedszkolu

2. Oto ja

3. Moja droga do przedszkola

4. Jesień w parku, w lesie

 

Tego się uczymy:

Wierszyki:

Przejście przez ulice nie jest trudna sprawa,

najpierw spójrz w lewo, potem spójrz w prawo.

Jeśli nic nie jedzie możesz iść bezpiecznie.

Ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie.

 

Kiedy światło jest zielone możesz przejść na drugą stronę,

gdy czerwone bracie mój na chodniku grzecznie stój.

 

 

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1