Nasza oferta

 
W roku szkolnym 2019/2020 były zorganizowane i prowadzone 
następujące zajęcia dodatkowe:NIEODPŁATNE:

  1. język angielski
  2. koło plastyczne
  3. koło matematyczne
  4. koło polonistyczne
  5. koło przyrodniczo - badawcze
  6. zajęcia z terapii pedagogicznej

W roku szkolnym 2020/2021 całe przedszkole objęte jest  projektem unijnym

"Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości". 

Obejmuje on takie zajęcia jak: 

  • zajęcia matematyczne
  • zajęcia z j. angielskiego
  • zajęcia przyrodniczo-badawcze


Zajęcia odbywają się w następujące dni:

Język angielski

matematyka

przyrodniczo-badawczy

 

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia z terapii pedagogicznej odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy pedagoga, psychologa i logopedy z Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Allegro.