Opis placówki

    Przedszkole Samorządowe Nr 14 to placówka przyjazna rodzinie. Otwarte jest od godziny 6:30 do 17:30. Dopasowany do potrzeb rodziców czas funkcjonowania, umożliwia im pracę w systemie zmianowym oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych na studiach zaocznych, szkoleniach, seminariach.
    Każdy rok szkolny rozpoczyna się ciekawym, integracyjnym wyjazdem nauczycieli, dzieci i ich rodziców za miasto. Wspólna zabawa, ognisko sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości. Podczas takich wyjazdów integrują się nauczyciele z dziećmi i ich rodzicami.
    W Przedszkolu Samorządowym Nr 14 funkcjonuje 7 grup przedszkolnych:

  • 5 grup w budynku przy ulicy Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4
  • 2 grupy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ulicy Częstochowskiej 6A

    Jako jedyne w Białymstoku, przedszkole prowadzi 3 grupy z białoruskim językiem nauczania, 3 grupy mieszane oraz 1 grupa wyłącznie z językiem polskim, do których uczęszczają dzieci z całego miasta.
    Rodzice są traktowani jako partnerzy, nie klienci, współdecydują o wielu istotnych sprawach w życiu przedszkola. Bardzo dobre relacje nauczyciel – rodzic wpływają pozytywnie na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka.
    Dodatkową formą wzmacniania więzi rodziców z przedszkolem są cykliczne festyny rodzinne oraz inne uroczystości.
    Przedszkole proponuje interesujące zajęcia dodatkowe, takie jak: zajęcia rytmiczne, język angielski, kółko plastyczne, kółko muzyczno-teatralne, nauka pływania, nauka gry w szachy oraz udział w koncertach w Filharmonii i Opery Białostockiej i spektaklach teatralnych Białostockiego Teatru Lalek.

Zapraszamy!