Opłaty

NUMERY KONT

  • opłaty za pobyt dziecka:
    23 1240 1154 1111 0010 3575 7075

  • opłaty za żywienie:
    65 1240 1154 1111 0010 3575 7192

     

W tytule przelewów prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz czego dotyczy wpłata.

 

Od dnia 1 września 2022 r. stawka żywieniowa będzie wynosić 8,00 zł

Przekroczenie zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (nie dotyczy 6 latków)