Projekty

 

W naszym przedszkolu realizowany jest następujący PROJEKT:


 

W ramach projektu „Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości”, nr RPO.03.01.01-20-0385/19 współfinansowanego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, działanie 3.1.1 . prowadzone są na terenie placówki następujące zajęcia:

  • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego - dla wszystkich dzieci,
  • zajęcia z matematyki - dla dzieci w wieku 5 - 6 lat,
  • zajęcia przyrodniczo-badawcze - dla dzieci w wieku 5 - 6 lat.

 

Aktualny rozkład zajęć:

./poczatkowa/Rozklad_zajec_dodatkowych_prowadzonych_w_ramach_projektu_,,Przedszkolny_Inkubator_Przedsiebiorczosci.pdf