WSPÓŁPRACA Z UNICEF

W roku 2022 Miasto Białystok nawiązało współpracę z Międzynarodową Organizacją humanitarną -  UNICEF w zakresie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w mieście.

W związku z powyższym, w roku szkolnym 2022/2023 przedszkole otrzymało wsparcie finansowe na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci – w szczególności z Ukrainy – oraz poprawę jakości kształcenia. Dzięki otrzymanym funduszom najmłodsza grupa w placówce została wyposażona w nowe meble oraz pomoce dydaktyczne m.in.: tablica kreatywna, wolnostojąca, dywan interaktywny oraz instrumenty muzyczne.

Ponadto w ramach współpracy rodziny doświadczone przeżyciami wojennymi mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologa oraz uczestniczyć w różnych zajęciach edukacyjnych na terenie Miasta Białystok.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7