"Mali gracze" -  gry planszowe nie tylko na dywanie  

- innowacja pedagogiczna.

Ekspansja gier komputerowych która wkroczyła do wielu polskich domów i ich rodzin, stworzyła wiele zagrożeń i zaburzyła harmonijny rozwój dziecka. Gry planszowe zdawały się być skazane na totalną eliminację i zapomnienie. Jednak przewaga gier planszowych nad komputerowymi była i jest nie do porównania. Gry planszowe to przede wszystkim interakcja jej uczestników, kontakt i współpraca a więc funkcje społeczne takie jak wysoka integracja grupy czy podtrzymywanie więzi społeczno - rodzinnych. Gra planszowa łatwo wpisuje się w codzienne życie, sprzyja socjalizacji dzieci, a jednocześnie rozwija wyobraźnię i poszerza zainteresowania i wiedzę. Gra planszowa podobnie jak lektura książki – ćwiczy pamięć, rozwija myślenie krytyczne, wyobraźnie a przede wszystkim kształtuje przyszłe postawy, zachowania i postępowania dziecka. To oczywiste, że gry planszowe tak jak wszelkie inne służą rozrywce, jednak w ich przypadku, jak w żadnym innym, realizuje się zasada uczenia się przez zabawę (funkcja edukacyjna). Dzieci mają wrodzoną zdolność rozwijania każdej umiejętności, z jaką przychodzi im mieć do czynienia w trakcie zabawy (w większości przypadków nieświadomie). Dlaczego? Ponieważ to właśnie zabawa jest naturalną i spontaniczną aktywnością dziecka, którą wykonuje odruchowo i bez jakiegokolwiek namysłu. Jeżeli zatem korzystamy z gry planszowej polegającej na tworzeniu czy odgadywaniu słów, dziecko w naturalny sposób nabiera, a później kształtuje umiejętności niezbędne do tejże zabawy – w tym przypadku wyobraźnię przestrzenną, czy umiejętność zestawiania słów, nauki liter, głoskowania, sylabizowania itp. Gry planszowe jako forma zabawy zawierają szereg edukacyjnych i wartościowych treści dzięki którym dziecko jednocześnie swobodnie uczy się poprzez zabawę, a co ważniejsze, nie jest do tego w żaden sposób zmuszane. Ten rodzaj i format nauki jest najbardziej skuteczny i efektywny, gdyż sprawia dziecku przyjemność a dziecko ma poczucie że nie jest do niczego przymuszane i nakłaniane. Dodatkowo gry planszowe uczą dzieci zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych ponieważ zakładają obecność dwóch lub więcej graczy w trakcie zabawy.     

Adresatem niniejszej innowacji są dzieci w wieku 3 lat (z grupy III)

Cele:

  • rozbudzenie zainteresowania grami planszowymi i dydaktycznymi wśród dzieci
  • rozbudzenie motywacji do samodzielnych zabaw w domu, organizowania sobie alternatywnego spędzania czasu wolnego
  • integrowanie grupy poprzez współpracę, wspólną zabawę
  • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo emocjonalno – społeczne wśród dzieci
  • indywidualizacja procesu nauczania poprzez dostosowanie zadań, zabaw i gier według wieku i poziomu umiejętności psychofizycznych dzieci.