Pedagogika cyrku - kreatywny przedszkolak

 

Innowacja pedagogiczna „Pedagogika cyrku  – kreatywny przedszkolak” realizowana jest w przedszkolu we wszystkich grupach. Pedagogika cyrku jako oryginalna forma twórczej aktywności wplata różnorodne metody zabaw, ćwiczeń i zajęć ruchowych do zajęć dydaktycznych. Obserwowanie, odkrywanie, przeżywanie oraz doświadczanie nowych przestrzeni poszerza zakres działań przedszkola. Zajęcia odbywają się w atmosferze wspólnej kreatywnej zabawy. Ćwiczenia cyrkowe rozwijają sprawność ogólną, koordynację ruchową, wyobraźnię, wdrażają do systematyczności dzięki czemu uczestnicy zwiększają pewność siebie i motywację do dalszego samodoskonalenia. Podczas zajęć dzieci nabywają nowe zdolności manualne, rozwijają swoje indywidualne talenty oraz uczą się pracy w zespole.

 

GŁÓWNYM CELEM INNOWACJI JEST: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym oraz zapewnienie mu lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie jego ciekawości, aktywności i samodzielności. Innowacja ma też na celu podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabaw twórczych.